DACHY 
DACHÓWKA

DACHY BLACHA

DACHY
PAPA-GONT

USŁUGI

Kompleksowy lub częściowy remont dachu krytego dachówką. Krycie każdą dachówką cementową lub ceramiczną.

Kompleksowy lub częściowy remont dachu krytego blachą. Usunięcie starych obróbek blacharskich. Krycie blach.

Kompleksowy lub częściowy remont dachu krytego papą termozgrzewalną lub gontem. Krycie papą termozgrzewalną.

Obróbka blacharska, montaż akcesoriów dachowych, rynny oraz rury spustowe i, kominy, okna dachowe.